İyi Bir Yöneticinin Özellikleri

1-) Objektif olmalı: İyi bir yönetici siyasi görüşleri, hemşericiliği, tanıdık bağlarını bir kenara bırakarak çalışanın sadece yaptığı işe, davranışlarına göre değerlendirme yapmalıdır.

2-) Sabırlı olmalı: Her zaman doğru zamanlamayı beklemeli, sabretmeli, ödül ya da ceza sitemini etkili bir biçimde kullanmalıdır.

3-) Soğukkanlı olmalı: İyi yöneticiler acele alınan kararlardan kaçınırlar. Bir çalışanı ani bir kararla, tam olarak incelemeden kovmak ya da bir kriz anında telaşa kapılarak krizi yönetememek yapılabilecek en büyük yanlışlardır.

4-) Analitik ve matematik düşünmeyi bilmeli: Ortaya bir sorun çıktığında işe bizzat el atıp halledebilmeli. Yaptığı ve yaptırdığı işi en iyi kendisi bilmeli. Altında çalışanların haklarını gözetmeli, ayrım yapmaksızın eşit davranmalı. Çalışanın haklarını gözetirken işlerin yürümesini, yani işverenin kazancını da göz ardı etmemeli.

5-) Takdir etmeyi ve teşekkür etmeyi bilmeli: Çalışanlar hem maddi hem de maddi olarak takdir edilmek, özverilerinin karşılığını almak isterler. İyi bir yönetici takdir etmesini bilir.

6-) Kendi hatasını görmeli: Yöneticiler çoğu zaman hatalarını görmezler ya da görmek istemezler. Bunun yerine yapılan yanlışta ısrar ederek kurumun yönünü değiştirmeye çalışırlar. İyi yönetici hata yaptığında kabullenir ve sorumluluğu üzerine alır.

7-) İnovatif olmalı: Günümüz literatüründe duymaya alıştığımız inovasyon kelimesi yenilenme, eski yöntemlerin yerine yenilerinin kullanılması demektir. Globalleşen dünyada yenilenemeyen, eski kalmakta inat edenler yok olmaya mahkumdurlar. İyi bir yönetici gelişen ve gelişmekte olan yenikleri takip eder. Gerekli gördüklerini kurum kültürüne katar. Yeni teknolojileri denemekten çekinmez.

😎 Çalışanlarını dinlemeli, sorunları hakkında bilgi sahibi olmalı: Her yönetici altında çalışanlarla iletişim halinde olmalı ve onların sorunlara yönelik çözümlerde üretmelidir. Elbette bu tamamıyla özel hayatlarına müdahil olmak anlamına gelmez. Bu çözüm çabaları işini ve iş yerini etkileyen durumlar için geçerlidir.

9-) Zaman yönetimini bilmeli: Yöneticiler çalışma zamanını, toplantı zamanını iyi yönetebilmeli, toplantıya geç gelen erkenden kaytaran bir imaj çizmemelidir. Her şeyde olduğu gibi burada da en önemli faktör örnek olmaktır. Kaytaran bir yöneticinin çalışanlarından çok da farklı bir şey beklenemez.