Dinin Evrenselliği Üzerine Hikayeler

Yüce Yaratan, dini insanlara onu daha iyi tanımaları ve anlamaları için indirmiştir. İlkel insanlar bile bir yaratıcının varlığına inanmıştır.

Yayınlanan dini hikayeler ise bir tarihi kaynağa dayanmakta olup bizim sosyal ve manevi hayatımıza çok rahat adapte edilecek bilgelikler barındırır. Semavi dinler içerisinde en son gelen dinimiz en doğrusu olup Abdülkadir Geylani sözleri de bize apaçık bir kaynak olarak sunulmuştur.

Yaratıcı ile kurulan bağın kutsallığı ve dokunulmazlığı dini evrensel bir değere dönüştürmüştür. Şemsi Tebrizi sözleri bu yüzden sadece İslam dini mensuplarınca değil tüm dünyaca duyulmuştur. İlahi aşkın gücü ve güzel dinimizin insan ilişkilerindeki ölçülülüğü bunu öne çıkarmaktadır.